THÔNG BÁO THỜI GIAN CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015

Theo hướng dẫn của Diễn đàn công nhận thế giới - IAF (International Accreditation Forum): các tổ chức được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/ Cor 1:2009 có 03 năm (kể từ ngày tiêu chuẩn mới được ban hành) để chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Điều này đồng nghĩa với việc thời hạn giấy chứng nhận được cấp cho tiêu chuẩn ISO 14001:2015
THÔNG BÁO THỜI GIAN CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015

THÔNG BÁO THỜI GIAN CHUYỂN ĐỔI HT QLMT THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015
 
Ngày 15/09/2015 Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã ban hành tiêu chuẩn ISO 14001:2015 Hệ thống Quản lý Môi trường - Các yêu cầu, thay thế cho tiêu chuẩn ISO 14001:2004/ Cor 1:2009.

Theo hướng dẫn của Diễn đàn công nhận thế giới - IAF (International Accreditation Forum): các tổ chức được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/ Cor 1:2009 có 03 năm (kể từ ngày tiêu chuẩn mới được ban hành) để chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Điều này đồng nghĩa với việc thời hạn giấy chứng nhận được cấp cho tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

Do đó ICA Việt Nam xin thông báo:
  1. Thời hạn áp dụng tiêu chuẩn đối với các Tổ chức đã được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 trước ngày 15/9/2015:
  • Giấy chứng nhận vẫn còn nguyên giá trị hiệu lực cho tới hết thời hạn ghi trên giấy chứng nhận.
  • Trong thời hạn hiệu lực nêu trên, các tổ chức có thể đăng ký để được chứng nhận chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 14001:2015 vào bất kỳ thời điểm nào. Các tổ chức có thể lựa chọn để được đánh giá chuyển đổi kết hợp trong lần đánh giá giám sát hàng năm, trong lần đánh giá chứng nhận lại hoặc thông qua một cuộc đánh giá chuyển đổi riêng biệt.
  1. Thời hạn áp dụng tiêu chuẩn đối với các Tổ chức được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 trong thời gian từ 15/9/2015 đến 14/9/2018:
  • Các tổ chức có thể lựa chọn chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 hoặc ISO 14001:2015. Tuy nhiên, nếu Tổ chức lựa chọn chứng nhận theo ISO 14001:2004 thì giấy chứng nhận sẽ có hiệu lực tối đa đến hết ngày 14/09/2018.
  • Trong thời gian chuyển đổi nêu trên, các tổ chức được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 có thể lựa chọn để chuyển đổi như hướng dẫn ở Mục 1.
  1. Thời hạn áp dụng tiêu chuẩn đối với các Tổ chức chứng nhận sau ngày 14/9/2018:
  • Mọi hoạt động đánh giá chứng nhận sau ngày 14/9/2018 bắt buộc phải theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015.
  • Mọi giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001:2008 sau ngày 14/9/2018 sẽ không có hiệu lực và giá trị công nhận.
ICA Việt Nam đề nghị Quý Công ty thực hiện hoạt động chuyển đổi Hệ thống trong thời gian sớm nhất và liên hệ với ICA để đánh giá chuyển đổi khi Hệ thống Quản lý Môi trường đã sẵn sàng.

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ Phòng dự án ICA Việt Nam để được hỗ trợ:
Điện thoại: 0243 776 0088  hoặc 0243 776 0099
Email: ica@icacert.com