Giới thiệu công ty
company introduction 1INTERNATIONAL CERTIFICATION ASSESSMENT (ICA) VIET NAM LTD –  TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN ICA VIỆT NAM
TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN ICA VIỆT NAM được thành lập năm 2009. ICA Việt Nam tự hào là một tổ chức chứng nhận độc lập, có đủ năng lực tiến hành các hoạt động đánh giá chứng nhận phù hợp.
ICA được Văn phòng Công nhận Chất lượng Việt Nam (VICAS) đánh giá và công nhận có đủ năng lực cung cấp hoạt động đánh giá chứng nhận các Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn Quốc tế.

ICA Việt Nam có trụ sở chính tại Hà Nội – Việt Nam. ICA đảm bảo phục vụ khách hàng với dịch vụ chứng nhận được tín nhiệm như nhau trên toàn cầu. Chứng chỉ cùng với logo của ICA được thừa nhận trên toàn thế giới như một biểu tượng của chất lượng. 
Đọc thêm