Đào tạo

ICA Việt Nam cung cấp các khóa đào tạo nhằm hỗ trợ cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận cũng như nhận thức được sự cần thiết và những lợi ích khi áp dụng Hệ thông quản lý theo các tiêu chuẩn ISO.
Với mong muốn góp phần giúp các Doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nhanh chóng và ứng dụng hiệu quả các Hệ thống quản lý, ICA Việt Nam cung cấp các khóa đào tạo nhằm hỗ trợ cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận cũng như nhận thức được sự cần thiết và những lợi ích khi áp dụng Hệ thông quản lý theo các tiêu chuẩn ISO.

Các khóa đào tạo về nhận thức: Khóa đào tạo Nhận thức tiêu chuẩn theo ISO 14001:2015; ISO 9001:2015; ISO 22000:2005; ...

Các khóa đào tạo về Đánh giá nội bộ: Khóa đào tạo Chuyên gia Đánh giá nội bộ theo ISO 14001:2015;  ISO 9001:2015; ISO 22000:2005; ...

Các khóa đào tạo về Chuyên gia đánh giá trưởng: Khóa đào tạo Chuyên gia Đánh giá nội bộ theo ISO 14001:2015;  ISO 9001:2015; ISO 22000:2005; ...

Ngoài ra ICA cung cấp các dịch vụ đào tạo theo yêu cầu của Doanh nghiệp.

Hãy liên hệ với ICA ngay hôm nay để nhận được thông tin và ưu đãi và các Khóa đào tạo ICA cung cấp.

Mọi thông tin xin liên hệ:

Văn phòng ICA Việt Nam
Tòa nhà Eurowindow - Số 27 Đường Trần Duy Hưng,
Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Tel.: +84 243 776 0088/ 243 776 0099
Email: ica@icacert.com