ISO 9001:2015 – Phiên bản mới đã ra đời!

Phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001 – ISO 9001:2015, tiêu chuẩn về Hệ thống Quản lý Chất lượng đã được ban hành vào ngày 15/9/2015.

ISO 9001:2015 – Phiên bản mới đã ra đời!


ISO 9001:2015 – Phiên bản mới đã ra đời!
Phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001 – ISO 9001:2015, tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng vừa được công bố. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 ra đời đã cho thấy sự tham gia của các chuyên gia đến từ 95 quốc gia thành viên trong suốt 03 năm qua đã đưa đến một tiêu chuẩn ISO 9001 cập nhật phù hợp hơn với nhu cầu hiện tại.

Với hơn 1,1 triệu chứng chỉ được cấp trên toàn thế giới, ISO 9001 giúp các tổ chức chứng minh với khách hàng rằng họ có thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ với chất lượng đáp ứng nhu cầu của khách hàng. ISO 9001 cũng trở thành một công cụ nhằm sắp xếp quy trình làm việc của tổ chức và đảm bảo công việc của tổ chức hiệu quả hơn những gì tổ chức đang có. Quyền Tổng thư ký ISO Kevin McKinley giải thích: "ISO 9001 cho phép các tổ chức thích ứng với một thế giới đang thay đổi. ISO 9001 giúp tăng cường khả năng của một tổ chức để đáp ứng khách hàng của mình và cung cấp một nền tảng thống nhất cho sự phát triển và thành công bền vững."

Phiên bản 2015 có những thay đổi quan trọng. Nigel Croft - Chủ tịch tiểu ban ISO đề cập đến việc sửa đổi, bổ sung thay thế tiêu chuẩn như là một "quá trình tiến hóa hơn là một cuộc cách mạng". "Chúng tôi chỉ đưa ISO 9001 vững chắc vào thế kỷ 21. Các phiên bản trước của ISO 9001 là khá quy tắc, với nhiều yêu cầu cho thủ tục tài liệu và hồ sơ. Trong phiên bản 2000 và 2008, chúng tôi tập trung nhiều hơn vào quy trình quản lý, ít tập trung vào tài liệu”.

"Chúng ta đã tiến thêm một bước xa hơn, so với phiên bản ngay trước đó ISO 9001:2015 thậm chí còn ít mang tính quy tắc hơn, tập trung nhiều hơn vào hiệu suất. Điều này đặt được là nhờ kết hợp phương pháp tiếp cận quá trình với tư duy dựa trên rủi ro, và sử dụng chu kỳ Lập kế hoạch – Thực hiện – Kiểm tra – Hành động (PDCA) ở tất cả các cấp trong tổ chức.”

“Ngày nay, các tổ chức thường sử dụng kết hợp vài tiêu chuẩn quản lý. Nắm được điều đó, phiên bản 2015 của ISO 9001 đã được thiết kế sao cho có thể dễ dàng tích hợp với các hệ thống quản lý khác. Phiên bản mới này cũng cung cấp một nền tảng vững chắc cho các tiêu chuẩn chất lượng ngành ( ô tô, hàng không vũ trụ, công nghiệp dược, …) có cân nhắc đến nhu cầu của các nhà quản lý.”

Kevin McKinley kết luận: “Thế giới đã thay đổi và tiêu chuẩn này cần thiết phải phản ánh điều đó. Sự phát triển của công nghệ làm gia tăng kỳ vọng của khách hàng cũng như doanh nghiệp. Rào cản với thương mại được giảm bớt do thuế suất giảm, nhưng cũng một phần do các công cụ chiến lược như là Tiêu chuẩn quốc tế. Chuỗi cung ứng toàn cầu đang ngày một trở nên phức tạp đòi hỏi hành động phối hợp. Các tổ chức cần vận hành theo các cách mới, và tiêu chuẩn về quản lý chất lượng cần bám sát các kỳ vọng này. Tôi tự tin rằng ISO 9001:2015 sẽ có thể giúp các tổ chức đạt được điều đó.”

Tiêu chuẩn do Bạn kỹ thuật ISO/TC 176/SC 2 chịu trách nhiệm xây dựng. ISO 9001:2015 thay thế các phiên bản cũ và các cơ quan chứng nhận sẽ có khoảng thời gian là ba năm để thực hiện quá trình chuyển đổi.