Thông báo thời gian chuyển đổi Hệ thống quản lý An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018

Theo hướng dẫn của Diễn đàn công nhận thế giới - IAF (International Accreditation Forum): các tổ chức được chứng nhận theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 có 03 năm (kể từ ngày tiêu chuẩn mới được ban hành) để chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 45001:2018.
Thông báo thời gian chuyển đổi Hệ thống quản lý An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp theo tiêu chuẩn  ISO 45001:2018
Ngày 12/03/2018 Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã ban hành tiêu chuẩn ISO 45001:2018 Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp – Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng, thay thế cho tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007.

Theo hướng dẫn của Diễn đàn công nhận thế giới - IAF (International Accreditation Forum): các tổ chức được chứng nhận theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 có 03 năm (kể từ ngày tiêu chuẩn mới được ban hành) để chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 45001:2018.
 
Do đó ICA Việt Nam xin thông báo:
  1. Thời hạn áp dụng tiêu chuẩn đối với các Tổ chức đã được chứng nhận theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 trước ngày 12/03/2018:
  • Giấy chứng nhận vẫn còn nguyên giá trị hiệu lực cho tới hết thời hạn ghi trên giấy chứng nhận.
  • Trong thời hạn hiệu lực nêu trên, các tổ chức có thể đăng ký để được chứng nhận chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 45001:2018 vào bất kỳ thời điểm nào. Các tổ chức có thể lựa chọn để được đánh giá chuyển đổi kết hợp trong lần đánh giá giám sát hàng năm, trong lần đánh giá chứng nhận lại hoặc thông qua một cuộc đánh giá chuyển đổi riêng biệt.
  1. Thời hạn áp dụng tiêu chuẩn đối với các Tổ chức được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 trong thời gian từ 12/03/2018 đến 11/03/2021:
  • Các tổ chức có thể lựa chọn chứng nhận theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 hoặc ISO 45001:2018. Tuy nhiên, nếu Tổ chức lựa chọn chứng nhận theo OHSAS 18001:2007 thì giấy chứng nhận sẽ có hiệu lực tối đa đến hết ngày 11/03/2021.
  • Trong thời gian chuyển đổi nêu trên, các tổ chức được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 có thể lựa chọn để chuyển đổi như hướng dẫn ở Mục 1.
  1. Thời hạn áp dụng tiêu chuẩn đối với các Tổ chức chứng nhận sau ngày 11/03/2021:
  • Mọi hoạt động đánh giá chứng nhận sau ngày 11/03/2021 bắt buộc phải theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018.
  • Mọi giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 sau ngày 11/03/2021 sẽ không có hiệu lực.
ICA Việt Nam đề nghị Quý Công ty thực hiện hoạt động chuyển đổi Hệ thống trong thời gian sớm nhất và liên hệ với ICA để đánh giá chuyển đổi khi Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp đã sẵn sàng.

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ Phòng dự án ICA Việt Nam để được hỗ trợ:
Điện thoại: 0243 776 0088  hoặc 0243 776 0099
Email: ica@icacert.com