ISO 45001:2018 – HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

Một môi trường làm việc an toàn, giảm thiểu nguy cơ tai nạn và chủ động quản lý rủi ro đã và đang là nhu cầu cấp thiết của rất nhiều doanh nghiệp hiện nay. Tiêu chuẩn quốc tế mới về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001– được ra đời và chấp nhận trên toàn thế giới để hỗ trợ đáp ứng nhu cầu chính đáng này.
ISO 45001:2018 – HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP
Tiêu chuẩn ISO 45001:2018:

ISO 45001:2018 Hệ thống Quản lý Sức khoẻ và An toàn nghề nghiệp - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng, được thiết kế bởi Ủy ban của các chuyên gia an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, và có thể dễ dàng tích hợp với các Hệ thống Quản lý chung khác như ISO 14001 và ISO 9001. Tiêu chuẩn này đã được ban hành chính thức ngày 12/03/2018.
 
Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 Hệ thống Quản lý Sức khoẻ và An toàn nghề nghiệp - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng, được phát triển dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế trước đó trong lĩnh vực này như OHSAS 18001; Hướng dẫn của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO về Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp (ILO-OSH 2001); các tiêu chuẩn quốc gia khác nhau và các công ước và tiêu chuẩn lao động quốc tế của ILO nhằm giúp tổ chức tích hợp các vấn đề về sức khỏe và an toàn thông qua Hệ thống quản lý.

ISO 45001:2018 Hệ thống Quản lý Sức khoẻ và An toàn nghề nghiệp - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng, giúp các tổ chức cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh cho người lao động và những người khác, ngăn ngừa tử vong, thương tích liên quan đến nghề nghiệp và bệnh tật cũng như liên tục cải thiện sức khoẻ nghề nghiệp và an toàn (OH&S).

Trong bối cảnh có hơn 7.600 người chết mỗi ngày vì tai nạn hoặc bệnh tật liên quan đến công việc (tương đương 2,78 triệu người mỗi năm) thì gánh nặng của thương tích và bệnh nghề nghiệp là rất đáng kể, cả đối với người sử dụng lao động và nền kinh tế rộng lớn hơn, dẫn đến thiệt hại do nghỉ hưu sớm, vắng mặt nhân viên và tăng phí bảo hiểm.

Bất kỳ tổ chức bất kể quy mô, loại hình kinh doanh có mong muốn thiết lập, triển khai và duy trì hệ thống quản lý hướng tới một môi trường làm việc an toàn, giảm thiểu nguy cơ tai nạn và chủ động quản lý rủi ro ĐỀU CÓ THỂ  áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001:2018.

Một số lợi ích đạt được khi tuân thủ theo ISO 45001:2018:
1. Định vị vị thế hàng đầu của doanh nghiệp;
2. Nâng cao sự tin tưởng của khách hàng và đối tác;
3. Giảm chi phí bảo hiểm, tăng lợi tức đầu tư;
4. Nâng cao mức độ an toàn vệ sinh sức khỏe nghề nghiệp của người lao động và tổ chức;
5. Tuân thủ chặt chẽ hơn pháp luật về sức khỏe và an toàn.


Hãy liên hệ với ICA và Chúng tôi sẽ hướng bạn theo con đường tới quá trình Chứng nhận ISO.

Mọi thông tin xin liên hệ:
Văn phòng ICA Việt Nam
Tòa nhà Eurowindow - Số 27 Đường Trần Duy Hưng,
Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Tel.: +84 243 776 0088/ 243 776 0099
Email: ica@icacert.com